Visie

High Five @ School PLUS beoogt de realisatie van een warm schoolklimaat binnen alle basisscholen uit de regio Kortrijk en omstreken.

Specifieke aandacht gaat uit naar:

  • de talenten

  • het zelfbeeld

  • het geluk

  • en de sociale vaardigheden van leerlingen

 

Op lange termijn heeft High Five@ School PLUS het einddoel het welbevinden en het maken van gezonde keuzes (bv. geen gebruik van legale of illegale middelen) bij jongeren te verhogen.

Daarom wordt specifiek ingezet op onderstaande beschermende factoren:

  • sociale participatie: het gevoel hebben erbij te horen

  • emotionele verwerking: ik (k)en mijn gevoelens

  • omgevingskwaliteit: ik word ondersteund

  • zelfachting: ik ben oké

  • zelfmanagement: ik kan en mag sturen

Dit project werkt in op alle betrokken actoren binnen de school en is opgebouwd rond 3 dimensies van Geluk.