Uitgangspunten 

High Five@school focust op de ontwikkeling van sociale vaardigheden binnen een integraal schoolbeleid. Om dit te realiseren stippelt het project 8 basiselementen, streefdoelen uit.

De 8 basiselementen zijn :

1) Sta met alle personeelsleden achter de visietekst High Five@school
2) Werk samen met alle personeelsleden op school
3) Maak van jouw school/ klas een warm nest
4) Maak duidelijke, ondersteunende afspraken
5) Betrek ouders
6) Geef ruimte om problemen bespreekbaar te maken
7) Ken je leerling in al zijn facetten en geef complimentjes
8) Maak van jouw leerlingen sociaal vaardige leerlingen

De basiselementen zijn gebaseerd op 3 centrale methodieken voor een sterk gezondheidsbeleid op school.