Talenten
Waar ben ik goed in?

Het gat in de haag

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Het gat in de haag is een educatief pakket rond sociale vaardigheden bij kleuters waarin de inzichten van meervoudige intelligentie geïntegreerd zijn. Het pakket bestaat per kleuterklas uit 10 verhalen met daaraan gekoppelde activiteiten.

--

Niveau: klas, les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

De Sleutel vzw. Het gat in de haag. Die Keure

http://www.hetgatindehaag.be

Zelfzekerheid en gevoel van eigenwaarde opbouwen

Derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Speelse activiteiten om zelfzekerheid en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen.

--

Niveau: les

Type: activiteiten

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Portmann, R. (2007). Speels omgaan met agressie: 134 spelletjes en oefeningen  om op een creatieve manier conflicten op te lossen. Katwijk: Panta Rhei (p. 71-78)

‘Dag, school van mij!’-doos

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Tijdens deze activiteit maken de kinderen een doos waarin ze foto’s, adressen, tekeningen, briefjes… van elkaar verzamelen.

--

Niveau: klas, les

Type: activiteiten

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Klas in de vitrine

Lager onderwijs

Omschrijving:

De talenten van de kinderen in de klas worden extra in de kijker gezet via een zelfgemaakte vitrine.

--

Niveau: school, klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Rond-reizende dozen

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Er worden dozen aangemaakt waar ‘talentrijke’ verrassingen voor andere klassen in worden gestoken. De dozen gaan van klas naar klas.

--

Niveau: school, klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Drie wensen

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De leerlingen komen via klassikaal overleg tot 3 wensen over een bepaald onderwerp.

--

Niveau: klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Dit-kan-ik-doos

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De kinderen versieren een grote doos en maken er hun eigen ‘dit-kan-ik-doos’ van door er zaken in te steken die verwijzen naar hun talenten. De doos wordt in de loop van het schooljaar aangevuld en wordt af en toe eens mee gegeven naar huis.

--

Niveau: klas, les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Op de kiestafel

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In de klas wordt een tafel voorzien met vraagtekens op. De kinderen mogen zelf de vraagtekens invullen met spelmateriaal/boeken/ speelgoed waarmee ze aan de slag willen

--

Niveau: klas

Type: activiteiten

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

De eitjes van Andreas (vrij podium)

Lager onderwijs

Omschrijving:

Er wordt een vrijblijvend vrij podium georganiseerd tijdens de middagpauze. Kinderen die iets willen tonen, kunnen zich inschrijven, oefenen en uiteindelijk optreden voor de rest van de school.

--

Niveau: school

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Lichaamstaal

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

De kinderen tekenen elkaars lichaam en daarna wordt het opgevuld aan de hand van vragen die verwijzen naar het lichaam.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Dolle diplomadag

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Ideeën om in de klas aan de hand van verschillende soorten diploma’s de kinderen in de kijker te zetten.

--

Niveau: klas

Type: ideeën

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Snuffelstage

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Tijdens een dag snuffelstage gaan de leerlingen zelf actief aan de slag bij mensen met een beroep dat aansluit bij hun interesses.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

‘Knapzak’-dans (talentenrugzak)

Lager onderwijs

Omschrijving:

De knapzakdans is een activiteit waarbij de kinderen een rugzak ophebben met daarin een visuele voorstelling van hun talent. Alle kinderen dansen samen met de rugzak op en telkens wanneer de muziek stopt, stapt een kind naar voor en stelt hij/zij dat talent kort voor.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Op de pronkstoel

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In de klas staat een pronkstoel. Een kind dat hierop mag gaan zitten, kan vertellen over iets waar hij/zij trots op is.

--

Niveau: klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Maak-wat-voor-een-ander-hoek

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In een maak-wat-voor-een-ander-hoek kunnen de kinderen vrijblijvend iets maken voor een klasgenootje. De bedoeling is dat het cadeautje echt gericht is op de ontvanger en daarom liggen er hulpvragen die het kind helpen om hiermee rekening te houden.

--

Niveau: klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Het talentenarchipel

Lager onderwijs

Omschrijving:

Het talentenarchipel is een verzameling van eilanden die elk een eigen vorm en betekenis hebben. Elk eiland verwijst naar een ander ontwikkelingsdomein waarop kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. In het hoofdstuk ‘de negen eilanden van de talentenarchipel’ worden de afzonderlijke eilanden wat meer toegelicht.

--

Niveau: school, klas

Type: activiteit, project

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Heylen, L., Maes, J. & Van Gucht, I. (2013). Motiverend onderwijs 2 – Talenten in de kijker. Averbode: CEGO Publishers

http://www.talentenarchipel.be/

https://www.pinterest.com/talentenar/

Vlieg erin!

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Vlieg erin is een educatief pakket waarbij de leerkracht met de leerlingen een parcours volgt door een pretpark. Samen komen ze via 4 roetsjbanen die mogelijkheid bieden tot meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden aan de hand van opdrachten. Het doel van het pakket is om leerlingen te helpen om hun veerkracht, talenten en weerbaarheid te versterken.

--

Niveau: klas, les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Christelijke mutualiteit (2014). Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager onderwijs. Brussel: Christelijke mutualiteit

Fixed and growth mindset (werken aan motivatie en talenten door het geven van gepaste feedback)

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De theorie rond fixed and growth mindset geeft aan hoe je als leerkracht de motivatie en talenten van leerlingen kan motiveren door hen de gepaste feedback te geven.

--

Niveau: school, klas, les, individu

Type: theoretische achtergrond

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

​Heylen, L., Maes, J. & Van Gucht, I. (2013). Motiverend onderwijs 2 – Talenten in de kijker. Averbode: CEGO Publishers

De talentenkaart

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De talentenkaart is een methodiek om uitwisseling tussen collega’s te stimuleren. Er wordt in één oogopslag duidelijk welke collega je kan raadplegen voor informatie, hulp en feedback. De talentenkaart visualiseert expertise, persoonlijke kwaliteiten en competenties op klas- en schoolniveau.

--

Niveau: school

Type: methodiek

Doelgroep: schoolteam

--

Referentie:

http://www.talentenkaart.be/

Talent in kleur

Vierde, vijfde, zesde leerjaar

Omschrijving:

De kinderen maken voor zichzelf uit over welk talent ze zeker beschikken door middel van zelfreflectie. Als ze hun talent gekozen hebben, dan mogen ze dat op een creatieve manier naar voor brengen.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Zelfbeeldtest: hoe denkt het kind over zichzelf?

Tweede en derde kleuter, eerste en tweede leerjaar

Omschrijving:

Deze test onderzoekt aan de hand van tekeningen hoe het zit met het zelfbeeld van een kind. Zowel een leerkracht als de ouders kunnen deze test met hun leerling/ kind doen.

--

Niveau: individu

Type: test

Doelgroep: leerlingen, leerkracht, ouders

--

Referentie:

Van der Lelij, O. (2016). Je kind als proefkonijn: de 25 leukste psychologische tests voor thuis. Nieuw Amsterdam Uitgevers (p. 136-145)

Kinderkwaliteitenspel

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Het kinderkwaliteitenspel helpt kinderen inzicht krijgen in hun kwaliteiten en talenten.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Loman, E. & Soepboer, W. (2006). Kinderkwaliteitenspel. Edg Thuiswinkel

Ken je kwaliteiten

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Ken je kwaliteiten is de vernieuwde versie van het kinderkwaliteitenspel. Dit kaartspel heeft als doel kinderen bewust maken van hun eigen talenten en kwaliteiten.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Loman, E. (2016). Ken je kwaliteiten. CPS

De talentenronde

Tweede leerjaar

Omschrijving:

Tijdens een kringgesprek komt de talentenronde aan bod. Hierbij mogen kinderen hun eigen talent in de kijker zetten en kunnen de andere kinderen vragen stellen. Deze activiteit vindt best op meerdere momenten plaats.

--

Niveau: klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil, p. 128 + kopieerbladen 42, 43a en 43b)

Please reload