Sociale vaardigheden 


Met sociale vaardigheden bedoelt men doorgaans de menselijke eigenschap om goed met je medemens te kunnen omgaan. De ontwikkeling van deze vaardigheden heeft te maken met je karakter, je opvoeding en je scholing.

 

Sociale vaardigheden komen het best tot stand in een omgeving waar kinderen zich ontspannen en thuis voelen. Een omgeving die het welbevinden van de kinderen verhoogt. 

 

Vanuit departement onderwijs worden sociale vaardigheden over diverse domeinen  mee opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. 

 

 

 

 

Domein: relatiewijzen 

 

1.1 De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

1.8 De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.

1.9 De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.

 

Domein: gespreksconventies


De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.
 

Domein: samenwerking

 

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.