Het gat in de haag

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Het gat in de haag is een educatief pakket rond sociale vaardigheden bij kleuters waarin de inzichten van meervoudige intelligentie geïntegreerd zijn. Het pakket bestaat per kleuterklas uit 10 verhalen met daaraan gekoppelde activiteiten.

--

Niveau: klas

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

 

--

Referentie:

De Sleutel vzw. Het gat in de haag. Die Keure

http://www.hetgatindehaag.be

Handen- en voetenmemory

Eerste leerjaar

Omschrijving:

De kinderen vergelijken hun hand- en voetafdrukken en ontdekken zo gelijkenissen en verschillen tussen zichzelf en een ander.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 1. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 114)

Dierenfabel (anders zijn, gevoelens)

Eerste leerjaar

Omschrijving:

De leerlingen krijgen een fabel te horen over kamelen die een dier tegenkomen dat er anders uitziet. De kinderen bedenken verschillende scenario’s over de afloop van het verhaal en denken na over hoe de kamelen en het andere dier zich in elk van die scenario’s zou kunnen voelen.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 1. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 115 + kopieerbladen 39 en 40)

Categoriseren

Eerste leerjaar

Omschrijving:

De kinderen zoeken klassikaal naar verschillen en gelijkenissen in de wereld en in de klas. Ze oefenen om die verschillen en gelijkenissen op een positieve manier te formuleren.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 1. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 116-117 + kopieerblad 40)

Talentenjacht

Eerste leerjaar

Omschrijving:

Aan de hand van acht talenten vertellen de kinderen wat ze goede eigenschappen vinden van elkaar.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 1. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 118 – 119 + kopieerbladen 41a en 41b)

De verschillenkring

Tweede leerjaar

Omschrijving:

Terwijl een kind vertelt over zichzelf, staan de andere kinderen recht en wisselen ze van stoel telkens wanneer ze een gelijkenis horen met zichzelf.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 122-123)

Groene Parki (begrijpen van anderen ondanks de verschillen)

Tweede leerjaar

Omschrijving:

Aan de hand van een verhaal wordt een klasgesprek gehouden over het begrijpen van anderen, ook al zijn die soms verschillend.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 124-125 + kopieerbladen 39 en 40)

Stellingenspel met Kiko en Flo

Tweede leerjaar

Omschrijving:

De leerkracht overloopt stellingen en de kinderen gaan ofwel bij ‘ja’, ‘nee’, of ‘soms’ gaan staan. De kinderen mogen hun positie eventueel toelichten.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 126-127 + kopieerblad 41)

Pluimendoos

Tweede leerjaar

Omschrijving:

De kinderen geven elkaar anoniem complimenten via pluimen.

--

Niveau: school, klas, les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 4: Samen maken we het verschil; p. 129 + kopieerbladen 44-46)

Eerste boomgaard (samenwerkingsspel)

Eerste en tweede kleuter

Omschrijving:

Gezelschapsspel (1-4 spelers) waarbij de kinderen moeten samenwerken om fruit te plukken voor de raaf het op eet. Stimuleert samenwerken en het begrijpen van spelregels.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

HABA

Boomgaard (samenwerkingsspel)

Derde kleuter, eerste en tweede leerjaar

Omschrijving:

Gezelschapsspel (1-8 spelers) waarbij kinderen moeten samenwerken om fruit te plukken voor de raaf het op eet. Stimuleert samenwerken.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

HABA

Hanabi (samenwerkingsspel)

Lager onderwijs

Omschrijving:

Hanabi is een kaartspel (2-5 spelers) waarbij de spelers moeten samenwerken om kaarten te leggen. De spelers kunnen hun eigen kaarten niet zien en moeten elkaar tips geven.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Cocktail games

Woolfy (samenwerkingsspel)

Derde kleuter, eerste en tweede leerjaar

Omschrijving:

Woolfy is een gezelschapsspel (2-4 spelers) waarbij de spelers moeten samenwerken om een huisje te bouwen voor de biggetjes om zo te ontsnappen aan de boze wolf.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

DJECO

Flash point: met en voor elkaar door het vuur

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Flash point is een coöperatief gezelschapsspel waarbij de kinderen slachtoffers uit een brandend huis moeten redden. Als ze dit kunnen doen voordat het huis instort, dan winnen ze gezamenlijk.

--

Niveau: les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

999 Games

Geluk voor kinderen 2: vriendschap

Derde kleuter; eerste, tweede en derde leerjaar

Omschrijving:

10 verhalen over vriendschap

--

Niveau: les

Type: verhalenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bormans, L. & Van Donick, S. (2016). Geluk voor kinderen 2: vriendschap. Tielt: Lannoo

Op survival…

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Coöperatief spel waarbij het een uitdaging is om vanuit verschillende meningen tot één gemeenschappelijke keuze te komen.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Van Bladel, C. (2011). SOS conflict: concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden. Sint-Niklaas: Abimo (p. 138-139)

Anders zijn , dat mag!? Ideeën box

Lager onderwijs

Omschrijving:

Ideeën om in de klas mee aan de slag te gaan rond ‘anders zijn’.

--

Niveau: klas

Type: ideeën

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

School zonder pesten. (s.a.). Maak van je school een goedgevoel school!? Temse: School Zonder Pesten vzw (p. 91-95)

Blobtree (rolevaluatie binnen de groep)

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Blobs zijn gender- en cultuurneutrale figuurtjes die een bepaalde lichaamshouding aannemen/ gevoel uitstralen/ positie innemen. Via tekeningen waar verschillende blobs opstaan, kunnen kinderen zelf evalueren welke rol ze speelden tijdens een groepsactiviteit. Via de site van Blobtree zijn voorbeelden te raadplegen, via google  kunnen de afbeeldingen teruggevonden en afgedrukt worden (vb. blob tree, blob football, blob bridge….).

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

http://www.blobtree.com/

Sociogram: in kaart brengen van sociale relaties

Lager onderwijs

Omschrijving:

Via deze online tool kan je als leerkracht nagaan hoe de sociale relaties zich verhouden binnen de klasgroep. Als leerkracht maak je eerst zelf de test aan (groep en vragen ingeven) en dan moeten de leerlingen de test invullen. Op basis van die informatie genereert sometics een sociogram dat de sociale relaties in de klasgroep visualiseert.

--

Niveau: klas

Type: tool

Doelgroep: leerkrachten, leerlingen

--

Referentie:

https://www.sometics.com/nl/sociogram

Vlieg erin!

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Vlieg erin is een educatief pakket waarbij de leerkracht met de leerlingen een parcours volgt door een pretpark. Samen komen ze via 4 roetsjbanen die mogelijkheid bieden tot meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden aan de hand van opdrachten. Het doel van het pakket is om leerlingen te helpen om hun veerkracht, talenten en weerbaarheid te versterken. Op p. 74 en 75 staan opdrachten gericht op samenwerking.

--

Niveau: klas, les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Christelijke mutualiteit (2014). Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager onderwijs. Brussel: Christelijke mutualiteit (p. 74-75)

Een huis vol gevoelens en axen

Derde kleuter; eerste, tweede, derde en vierde leerjaar

Omschrijving:

Aan de hand van dit pakket kunnen de leerlingen gevoelens en relatiewijzen herkennen, begrijpen en oefenen.

--

Niveau: les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

CEGO

De klas van (n)u

Lager onderwijs

Omschrijving:

In dit praktijkboek probeert de auteur heel wat concrete tips & trics te geven om rekening te houden met verschillen binnen een klas:

  • hoe differentiëren zonder te vervallen in individueel onderwijs?

  • Hoe spreken met kinderen over verschillen tussen leerlingen?

  • Hoe differentiëren binnen de leerdomeinen lezen en rekenen

Hoe leer je kinderen om doelgericht te oefenen?

--

Niveau: klas

Type: boek, tips

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Smekens, E. (2017). De klas van (n)u. Leuven/Den Haag: Acco.

Ideeën differentiatie

Lager onderwijs

Omschrijving:

Vanuit het kader van UDL (Universal design for learning) worden enkele concrete ideeën gegeven van hoe je onderwijs zo kan organiseren dat zoveel mogelijk leerlingen ervan profiteren.   

--

Niveau: klas

Type: ideeën, tips

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Ducatteeuw, N (2017). Omgaan met verschillen.  VIVES, Torhout (niet uitgegeven cursus).

Dehaene, F. (2017). Workshop UDL op studiedag Inspiratiedag M-decreet (26/04/2017)

Contractwerk

Lager onderwijs

Omschrijving:

Verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken binnen de werkvorm contractwerk.

--

Niveau: klas

Type: methodieken

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Nele Ducatteeuw (2016), uit de cursus ‘Omgaan met verschillen’, VIVES opleiding leraar lager onderwijs.

Please reload