De kwaliteitencirkel

De uitbouw van een beleid op school is een cyclisch proces. Dit proces wordt voorgesteld in de kwaliteitscirkel. De cirkelvorm geeft aan dat er geen vast begin- en eindpunt is. De school kan, op basis van haar eigen situatie, instappen in om het even welke stap van de cyclus. Belangrijk is wel om alle stappen in het proces mee te nemen.

 

De coachende rol van CLB- medewerker speelt hier in een cruciale rol. Hij/zij helpt scholen begeleiden in dit proces. Centraal hierin is 'maatwerk'. Opdat je als school jouw doelen zou kunnen bereiken, is er aandacht voor de individuele capaciteiten van jouw school.

 

Elke school betrokken in het project zal weloverwogen keuzes moeten maken. Zo zullen thema's, doelstellingen, acties en lespakketten geselecteerd worden die zo nauw mogelijk aansluiten bij de situatie van de school.