High Five @ school

 

High Five @ school focust op de ontwikkeling van sociale vaardigheden binnen een integraal schoolbeleid.

Een school met een ondersteunend, veilig klimaat is de plaats bij uitstek om sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Sociale vaardigheden vormen de basis voor gezond gedrag nu en in de toekomst:  we stellen ons kritisch op, we zijn weerbaar en we kunnen onze mening uiten.

 

Deelnemen aan High Five@school is werken aan de realisatie van acht basiselementen.
Acht basiselementen op drie niveau's:  personeel-, school- en klasniveau.

  1. Sta met alle personeelsleden achter de visietekst 'High Five @ school' van jouw school.

  2. Werk voor dit project samen met alle personeelsleden van de school.

  3. Maak van jouw school een warm nest.

  4. Maak, duidelijke en ondersteunende afspraken.

  5. Betrek de ouders.

  6. Geef ruimte om problemen bespreekbaar te maken. 

  7. Ken je kind in al zijn facetten en geef complimentjes.

  8. Maak van jouw leerlingen sociaal vaardige leerlingen. 


Een school die op het einde van het schooljaar kan bewijzen dat ze aan alle acht basiselementen heeft voldaan, ontvangt het officiële High Five@school-logo op haar school.