Omgaan met gevoelens
Hoe voel ik me?

Dominolachen

Tweede leerjaar

Omschrijving:

Activiteit waarbij kinderen moeten inschatten hoe ze zich voelen voor en na een lachoefening. Het doel is om kinderen het positief effect van lachen te laten ervaren.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 2: Ik voel, jij voelt; p. 34-35)

Knuffel op zee (bewustwording ademhaling en gevoelens)

Tweede leerjaar

Omschrijving:

Ontspannende activiteit waarbij de kinderen zich bewust worden van hun eigen ademhaling en van waar ze gevoelens voelen in hun lichaam.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 2: Ik voel, jij voelt; p. 36-37)

Gevoelens herkennen met Kiko en Flo

Tweede leerjaar

Omschrijving:

De kinderen leren nieuwe gevoelens aan de hand van gevoelsprenten en krijgen inzicht in die gevoelens. Daarnaast leren ze ook het verschil tussen gedrag en gevoel.  

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 2: Ik voel, jij voelt; p. 37-41 + kopieerbladen 9-28)

Gevoelenspantomime

Tweede leerjaar

Omschrijving:

In kleine groepjes beelden de kinderen een gevoel uit. De andere groepjes mogen raden door gevoelskaartjes omhoog te steken.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Smeyers, A., Ockerman, E., Van den Berghe, T. & Schutjes, E. (2015). Onze klas ons team 2. Kalmthout: Abimo (thema 2: Ik voel, jij voelt; p. 42 + bijhorende kopieerbladen)

Voelsprieten (denken en praten over gevoelens)

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Voelsprieten is een gezelschapsspel (2-6 spelers) waarbij kinderen worden aangespoord om na te denken en te praten over hun gevoelens. Het spel heeft een competitief element, al kunnen de spelers niet winnen door hun gevoelens, maar enkel door de kaarten die ze hebben.

--

Niveau: les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Socialistische mutualiteiten, 2003

De ‘hoe voel je je’- meter

Basisonderwijs

Omschrijving:

Ideeën voor meetinstrumenten waar kinderen op kunnen aangeven hoe ze zich voelen.

--

Niveau: klas

Type: ideeën

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Luisteren naar gevoelens

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Oefening waarbij ouders/ leerkrachten kunnen nagaan hoe goed hun vermogen is om gevoelens bij kinderen te herkennen.

--

Niveau: school

Type: (zelf)test

Doelgroep: leerkrachten, ouders

--

Referentie:

Gordon, T. (2016). De Gordon methode; luisteren naar kinderen: van contact naar verbinding binnen het gezin. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers (p. 237-240)

Observatie-instrument: sociaal-emotionele component

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Aan de hand van dit observatie-instrument kan de leerkracht een inschatting maken van de ontwikkeling van het gevoelsleven van een kleuter.

--

Niveau: individu
Type: observatie instrument/ meetinstrument

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Malfait, C. & Jeannin, N. (2012). Emoties in de kleuterklas: oefenen met de methode van “het toverbos”. Tielt: Lannoo Campus (p. 29-36)

Het gat in de haag

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Het gat in de haag is een educatief pakket rond sociale vaardigheden bij kleuters waarin de inzichten van meervoudige intelligentie geïntegreerd zijn. Het pakket bestaat per kleuterklas uit 10 verhalen met daaraan gekoppelde activiteiten.

--

Niveau: klas, les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

De Sleutel vzw. Het gat in de haag. Die Keure

http://www.hetgatindehaag.be

Gedachten bepalen gevoelens

3e kleuter; eerste, tweede, derde en vierde leerjaar

Omschrijving:

Oefening die ouders/ een leerkracht samen met het kind kunnen doen en waarbij het kind moet aangeven hoe personages zich in bepaalde situaties voelen. Doorheen de oefening kan het kind merken dat het door zijn gedachtes te veranderen op een andere manier naar situaties kan kijken

--

Niveauindividu

Type: activiteit

Doelgroep: leerkrachten, leerlingen, ouders

--

Referentie:

Van der Lelij, O. (2016). Je kind als proefkonijn: de 25 leukste psychologische tests voor thuis. Nieuw Amsterdam Uitgevers (p. 171-176)

www.jekindalsproefkonijn.nl

Emoties raden, gezichten lezen

derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Het hoofdstuk “emoties raden, gezichten lezen” bevat oefeningen die ouders/ de leerkracht samen met het kind kunnen doen om gevoelens te herkennen. Op basis van de oefeningen kan een inschatting gemaakt worden van hoe goed het kind bepaalde gevoelens herkent.

--

Niveauindividu

Type: activiteit

Doelgroep: leerkrachten, leerlingen, ouders

--

Referentie:

Van der Lelij, O. (2016). Je kind als proefkonijn: de 25 leukste psychologische tests voor thuis. Nieuw Amsterdam Uitgevers (p. 195-203)

www.jekindalsproefkonijn.nl

Welbevinden stimuleren bij kinderen: 10 tips

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

10 tips om mee te geven aan ouders over hoe ze het welbevinden van hun kind kunnen stimuleren.

--

Niveau: school, klas

Type: tips

Doelgroep: ouders

--

Referentie:

 http://www.cm.be/binaries/Tips-ouders_tcm375-142435.pdf

De geluksvogels

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De geluksvogels is een spel met opdrachten dat als doel heeft een zo groot mogelijk warm nest te bouwen. Het is geen bordspel om in 1 keer uit te spelen, maar een ervaringsspel dat meerdere keren gespeeld dient te worden. Het sluit aan bij het boek ‘Geluk voor kinderen’, maar dit boek is geen vereiste om het spel te kunnen spelen.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

De geluksvogels (Lannoo)

http://www.degeluksvogels.com/

Geluk voor kinderen

Derde kleuter; eerste, tweede, derde kleuter

Omschrijving:

Het boek ‘Geluk voor kinderen’ bevat 10 verhalen over 10 geluksvogels. Elk verhaal is gebaseerd op één van de 10 pijlers van geluk. Aansluitend bij de verhalen zijn er vragen en opdrachten om het onderwerp verder uit te diepen.

--

Niveau: les

Type: verhalenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bormans, L. & Van donick, S. (2014). Geluk voor kinderen. Tielt: Lannoo

Vrolijk

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Het prentenboek ‘Vrolijk’ voert kleuters mee doorheen gevoelens van benieuwd naar boos en van verdrietig naar verliefd. Op de website zijn tips terug te vinden om het boek te verwerken in de klas.

--

Niveau: klas, les

Type: prentenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Van Hout, M. (2011). Vrolijk. Rotterdam: Lemniscaat

http://home.kpn.nl/hout0299/vrolijklestips.html

Kikker (Max Velthuis)

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Prentenboeken over kikker en zijn gevoelens.

--

Niveau: klas, les

Type: prentenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Velthuis, M. (2007). Kikker is verliefd. Amsterdam: Leopold

Velthuis, M. (2008). Kikker is bang. Amsterdam: Leopold

Velthuis, M. (2009). Kikker is bedroefd. Amsterdam: Leopold

Velthuis, M. (2010). Kikker is boos. Amsterdam: Leopold

Hoe voelt felix zich vandaag?

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

In ‘hoe voelt felix zich vandaag?’ komen 17 verschillende gevoelens aan bod.

--

Niveau: klas, les

Type: prentenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Levy, D. & Turrier, F. (2004). Hoe voelt felix zich vandaag? Leuven: Davidsfonds

Meneertjes en mevrouwtjes

Eerste en tweede kleuter

Omschrijving:

In de meneertjes en mevrouwtjesreeks van Roger Hargreaves zitten een aantal boekjes die zich toespitsen op een bepaald  gevoel.

--

Niveau: klas, les

Type: prentenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Hargreaves, R. (2013). Mevrouwtje zonneschijn. Houten: Van Holkema & Warendorf

Hargreaves, R. (2013). Mevrouwtje geluk. Houten: Van Holkema & Warendorf

Hargreaves, R. (2013). Meneertje nieuwsgierig. Houten: Van Holkema & Warendorf

Waar denk je aan?

Eerste, tweede en derde leerjaar

Omschrijving:

Prentenboek met flappen waarbij geïllustreerd wordt wat er zich afspeelt in de hoofden van mensen.

--

Niveau: klas, les

Type: prentenboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Moreau, L. (2012). Waar denk je aan?. Tielt: Lannoo

Tips voor de verdrietige koe

Eerste, tweede en derde leerjaar

Omschrijving:

‘Tips voor de verdrietige koe’ is een verhaal dat voorgelezen of zelf gelezen kan worden en gaat over een verdrietige koe die tips krijgt om terug vrolijker te worden.

--

Niveau: klas, les

Type: boek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Van Beistervelt, M. (2015). Tips voor de verdrietige koe. Hasselt: Clavis

Voel je wat ik voel?

Lager onderwijs

Omschrijving:

Gedichtenbundel met 150 gedichten voor kinderen over gevoelens.

--

Niveau: klas, les
Type: gedichtenbundel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Van Coillie, J. (2009). Voel je wat ik voel?. Leuven: Davidsfonds

Alle kinderen worden geluksvogels

Eerste, tweede, derde en vierde leerjaar

Omschrijving:

Vanaf september 2015 staat het M museum in Leuven in het teken van geluk bij kinderen (t.e.m. september 2018).  Leerkrachten lager onderwijs kunnen zich inschrijven voor een bezoek via de website van school met cultuur. Daar is ook een lesmap terug te vinden om het bezoek voor te bereiden. 

--

Niveau: school, klas, les

Type: tentoonstelling

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Museum M Leuven

Emoties in de kleuterklas: oefenen met de methode van 'het toverbos'

Kleuteronderwijs

Omschrijving:

Dit boek biedt naast theoretische achtergrond over rollenspel en psychodrama een heel aantal voorbeelden en tips om in de klas mee aan de slag te gaan.

--

Niveau: klas, les

Type: theoretische achtergrond, tips

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Malfait, C. & Jeannin, N. (2012). Emoties in de kleuterklas: oefenen met de methode van “het toverbos”. Lannoo Campus: Tielt

Gelukstest

Kleuter- en lageronderwijs

Omschrijving:

Online test van 4 vragen die je kan invullen om na te gaan in welke mate je gelukkig bent. Achteraf wordt je resultaat vergeleken met de rest van Vlaanderen. 

--

Niveau: individu

Type: vragenlijst

Doelgroep: schoolteam, ouders

--

Referentie:

CM

http://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/gelukstest/index.jsp

De geluksbarometer

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

De geluksbarometer is en vragenlijst van 4 vragen die peilt naar hoe gelukkig kinderen zich voelen. Ze vullen de vragen in en berekenen dan zelf hun ‘geluksscore’.

--

Niveau: individu

Type: vragenlijst

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

CM

http://www.cm.be/binaries/Werkbladen-ingang-pretpark_tcm375-142449.pdf

Vragenlijst welbevinden leerlingen

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Deze vragenlijst vanuit de Vlaamse overheid gaat het welbevinden van de leerlingen na. Wie de online vragenlijst wil gebruiken, mailt hiervoor naar de onderwijsinspectie met het schoolnummer. Er wordt dan een link aangemaakt voor jou school. Na het invullen, worden de resultaten verwerkt en teruggestuurd. De school kan de resultaten gebruiken voor haar interne kwaliteitszorg.

--

Niveau: school, individu

Type: vragenlijst

Doelgroepschoolteam, leerlingen

--

Referentie:

http://www.onderwijsinspectie.be/vragenlijst-welbevinden

Een huis vol gevoelens en axen

Derde kleuter; eerste, tweede, derde en vierde leerjaar

Omschrijving:

Aan de hand van dit pakket kunnen de leerlingen gevoelens en relatiewijzen herkennen, begrijpen en oefenen.

--

Niveau: les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Een huis vol gevoelens en axen (CEGO)

Een doos vol gevoelens

Tweede en derde kleuter; eerste en tweede leerjaar

Omschrijving:

Educatief pakket met allerhande spelmogelijkheden om gevoelens te beter te leren kennen.

--

Niveau: les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Een doos vol gevoelens (CEGO)

De emoscoop

Lager onderwijs

Omschrijving:

De Emoscoop (opvolger van het Huis vol gevoelens en axen) is een educatieve set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens.

--

Niveau: les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Laevers, F., Moons, J. & Maes, J. (2012). De emoscoop: gevoelens in het spel. CEGO

Please reload