De gezondheidsmatrix

High Five @ school hanteert de kadermethodiek 'Gezonde school' van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ).

Wanneer het schoolteam gezondheidsacties uitwerkt, is het belangrijk om na te gaan of de acties gericht zijn op de verschillende niveau's in de school. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren op school betekent ook werken vanuit de verschillende strategieën, aan verschillende componenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisch worden de verschillende werkniveaus en strategieën van de methodiek Gezonde School voorgesteld in een matrixmodel, namelijk de gezondheidsmatrix. 

De gezondheidsmatrix kan door de school gebruikt worden als een ondersteunend instrument voor:
 

  • De inventarisatie van een bestaande schoolwerking.

 

  • Het oplijsten van noodzakelijke acties voor een geïntegreerde werking over een gezondheidsthema of een specifieke doelstelling in het gezondheidsbeleid van de school.