Hulp vragen
Waar kan ik terecht als ik het moeilijk heb?

Netwerk in kaart brengen

Derde kleuter en lager onderwijs

Omschrijving:

Op een speelse manier wordt in kaart gebracht wie de belangrijkste vertrouwenspersonen zijn van de kinderen.

--

Niveau: school, klas, individu

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

/

Hulpverleningskaartje

Derde kleuter en lager onderwijs

Omschrijving:

Een hulpverleningskaartje geeft aan de leerlingen een overzicht van waar ze terecht kunnen bij moeilijkheden. Zitten ze ergens mee, maar weten ze niet goed waar ze terecht kunnen? Dan kunnen ze even hun kaartje raadplegen. Er is een sjabloon beschikbaar, maar uiteraard past ieder dit individueel aan. Naast de leerkracht, het CLB… kunnen ze hun eigen hulpbronnen noteren. Zo worden ze eraan herinnerd dat ze er niet alleen voor staan. Voor het kleuteronderwijs kan men werken in de vorm van een vriendboekje met tekeningen, afbeeldingen…

--

Niveau: school, klas, individu

Type: methodiek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

/

Aanspreekpunt in de school

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Als school kan je inzetten op de uitwerking of het onderhouden van een aanspreekpunt voor leerlingen met problemen of vragen. Dit kan een vertrouwensleerkracht zijn, de zorgcoördinator… Binnen deze methodiek wordt stil gestaan bij zes strandpalen die telkens voor bepaalde voorwaarden staan. Samen met het schoolteam kunnen deze kaarten doorlopen worden om het aanspreekkanaal in kaart te brengen of (verder) uit te werken.

--

Niveau: school, individu

Type: methodiek

Doelgroep: schoolteam, leerlingen

--

Referentie:

/

Please reload