Historiek

High Five @ School PLUS is een project initieel opgestart in 2011 op initiatief van de serviceclubs Rotary Kortrijk en Rotary Groeninghe onder de naam High Five @ School. Rotary Kortrijk en Groeninghe waren op zoek naar een zinvolle investering in drugpreventie voor het basis onderwijs en gingen aankloppen bij relevante partners in de regio. Logo Leieland, CLB Groeninge, CLB GO Mandel en Leie en de drugpreventiewerking van CGG Largo sloegen hiervoor de handen in elkaar.


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt ondubbelzinnig dat het bevorderen van gezondheid verder gaat dan gezondheidseducatie. Gezondheidsbevordering beoogt veranderingen door gezondheidseducatie, het nemen van structurele maatregelen en afspraken.


Ook alcohol- en andere drugpreventie in het basisonderwijs mag niet beperkt worden tot geïsoleerde lesjes in de klas. Het vereist een beleidsmatige aanpak met naast educatie aandacht voor het creëren van een ondersteunend schoolklimaat en het betrekken van de ouders.

Met dit idee voorop werd High Five @ School uitgewerkt en opgestart. Het groeide uit tot een inspirerend, innoverend en hartverwarmend project en won in 2013 een prijs van 'vzw Ga voor Geluk'.

 

In het schooljaar 2015-2016 werd in samenwerking met de KU Leuven een evaluatie uitgevoerd van het toen lopende project. Op basis van die evaluatie werden een aantal veranderingen doorgevoerd  op vlak van het project en de manier van aanpak. High Five @ School werd zo High Five @ School PLUS.