Het ontstaan...

 

High Five@school is een project initieel opgestart in 2011 op initiatief van de serviceclubs Rotary Kortrijk en Rotary Groeninghe. Rotary Kortrijk en Groeninghe waren op zoek naar een zinvolle investering in drugpreventie voor het basis onderwijs en gingen aankloppen bij relevante partners in de regio. Logo Leieland, CLB Groeninge, CLB GO Mandel en Leie en de drugpreventiewerking van CGG Largo sloegen hiervoor de handen in elkaar.


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt ondubbelzinnig dat het bevorderen van gezondheid verder gaat dan gezondheidseducatie. Gezondheidsbevordering beoogt veranderingen door gezondheidseducatie, het nemen van structurele maatregelen en afspraken.
Ook alcohol- en andere drugpreventie in het basisonderwijs mag niet beperkt worden tot geïsoleerde lesjes in de klas. Het vereist een beleidsmatige aanpak met naast educatie aandacht voor het creëren van een ondersteunend schoolklimaat en het betrekken van de ouders.

Met dit idee voorop werd High Five uitgewerkt en opgestart. Na tussentijdse evaluatie en de prijs die het project won in 2013 van ‘vzw Ga voor Geluk’ groeide High Five @school uit tot een inspirerend, innoverend en hartverwarmend project. Een project waar welbevinden op school centraal staat om gezond gedrag en gelukkige jongeren  in de toekomst te stimuleren.