Gedragsverandering bij kinderen
Wat kan ik als leerkracht doen om kinderen te ondersteunen in het veranderen van hun gedrag? Hoe kan ik gewenst gedrag aanleren?

Nieuwe autoriteit: samenwerken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De auteur biedt een theoretische achtergrond en praktische oplossingen aan voor een dilemma waarmee ouders en leerkrachten worstelen: enerzijds het verlangen om hun autoriteit te herstellen en anderzijds de behoefte om deze aan de huidige sociale waarden aan te passen. 

Dit boek brengt een denkkader aan voor een nieuwe vorm van autoriteit. De auteur stelt een opvoedingsstijl voor die toepasbaar is thuis, op school en in de samenleving.  Hierbij speelt het concept ‘waakzame zorg’ een belangrijke rol.

 

Een samenvatting vind je in de artikels.

--

Niveau: school, klas

Type: theoretische achtergrond

Doelgroep: schoolteam, ouders

--

Referentie:

Omer, H.(2015) Nieuwe autoriteit: samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam : Hogrefe, 2015

 

  • van Lier, Relinde & Leonard, Hilde (2013). Nieuwe autoriteit. De omgang met (gedragsproblemen van) leerlingen op een nieuw spoor?  Welwijs, 24/4, 3-6. 

  • Leonard, Hilde en Dolfeyn, Hilaire (2015). Waakzame Zorg. Een concrete uitwerking van het concept NA op school. Welwijs, 26/3, 17-21.

Leonard, Hilde en Dewaele, Kathleen (2015), Samen sterker in gezag. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet concreet. Sint-Canisiusblad, 113, 2, december 2015, 17-22.

Gedrag in uitvoering – Over executieve functies bij kinderen en pubers

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Het aansturen van gedrag, gedachten en emoties gebeurt in de hersenen, door denkprocessen die ‘executieve functies’ worden genoemd. We denken hierbij o.a. aan het reguleren van emoties, aan het flexibel omgaan met verandering, aan het vermogen om impulsen te onderdrukken, aan het vermogen om het eigen gedrag te evalueren…

Dit boek stelt de executieve functies heel concreet voor en geeft heel wat praktische tips voor thuis en op school.

--

Niveau: klas

Type: theoretische achtergrond, tips

Doelgroep: leerkrachten, ouders

--

Referentie:

Smidts, D.; Huizinga, M.(2017) Gedrag in uitvoering: over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds.

Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In het boek ‘gedragsproblemen in scholen’ gaan de auteurs dieper in op de oorzaken en aanpak van gedragsproblemen in de school. De focus ligt op de 'onderwijsleersituatie' en het denken en handelen van de leraar. Er wordt gestart vanuit een theoretisch kader om vervolgens de achtergronden en verschijningsvormen van gedragsproblemen en –stoornissen te bespreken. Daarna gaan ze o.a. in op het 'frontliniewerk' van de leraar, de preventie van gedragsproblemen en de verschillende vormen van interventie bij hardnekkig probleemgedrag.

 

Het boek ‘Succesvol omgaan met gedragsproblemen’ concretiseert de inhoud van bovenstaand boek in trainingsmateriaal. Vooral de uitwerking van concrete cases van hoofdstuk 2 (snel en overwogen omgaan met moeilijke situaties in de klas en school) en hoofdstuk 3 (Strategieën bij hardnekkig probleemgedrag) kunnen inspirerend werken om rond deze thematiek binnen een team aan de slag te gaan.

--

Niveau: klas, school

Type: boeken

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Van der Wolf, K.; Van Beukering, T. (2013) Gedragsproblemen in scholen.  Het denken en handelen van leraren. Leuven/Den Haag: Acco

 

Van der Wolf, K.; Van Beukering, T., Veldkamp, T. (2014). Succesvol omgaan met gedragsproblemen.  Trainingsmateriaal bij het boek ‘gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren’.

Klasmanagement: gooi niet direct met straffen

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Hoe reageren op ongewenst gedrag: concreet stappenplan.

--

Niveau: klas, school

Type: tips

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

https://www.klasse.be/1744/klasmanagement-de-maatregelenladder/

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In hoofdstuk 1 (p. 15-44) worden een aantal instrumenten aangereikt om probleemgedrag zo objectief mogelijk in kaart te brengen en er volgens plan mee aan het werk te gaan om zo probleemgedrag om te buigen in ‘goed’ gedrag.  Volgende aspecten komen aan bod:

  1. Rol van de leerkracht

  2. Andere preventieve maatregelen (tips om preventief te werken, tips om een goede groep te maken, inspelen op overtredingen van de afspraken)

  3. Als er dan toch gedragsproblemen voorkomen: analyse en aanpak

De volgende hoofdstukken behandelen verschillende zorgvragen die een link hebben met gedragsproblemen één voor één behandeld. Naast een duiding van de problematiek, geeft de auteur telkens concrete ideeën en tips om kinderen met deze zorgvragen te ondersteunen. 

--

Niveau: klas

Type: boek

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Horeweg, AN. (2015) Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs.  Tielt: Lannoo

9 manieren om een klas stil te krijgen zonder je stem te verheffen

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Kleine technieken om de klas stil te krijgen zonder de stem te verheffen. 

--

Niveau: klas

Type: boek

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

http://www.relaxindeklas.be/9-manieren-om-klas-stil-krijgen-zonder-stem-verheffen/

10 tips voor een beter klasmanagement

kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Klasmanagement is meer dan actieve werkvormen en wisselende klasopstellingen. Wat is dat stukje magie dat zorgt voor een klik met je klas? Elke Struyf, directeur Wim Danschutter en enkele leraren zetten enkele tips op een rij.

--

Niveau: klas

Type: tips, ideeën

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

https://www.klasse.be/100095/10-tips-voor-beter-klasmanagement/

Please reload