Engagement
Hoe kan ik iets betekenen voor een ander?

Dos tortilla’s por favor

Eerste leerjaar en zesde leerjaar

Omschrijving:

De leerlingen uit het 6e leerjaar die peter/ meter zijn van leerlingen uit het 1e leerjaar doen samen een paasontbijt. De leerlingen van het 6e leerjaar zoeken een kleine knutselactiviteit uit voor het 1e leerjaar. De leerlingen uit het 1e leerjaar brengen een eitje mee voor hun meter/ peter en voor zichzelf.

--

Niveau: school

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Meter- en peterproject

Eerste leerjaar en zesde leerjaar

Omschrijving:

Door het werken met een meter- en peterproject in de school geef je nieuwe leerlingen een warm onthaal en een veilig gevoel. Via dit stappenplan werk je gaandeweg een meter- en peterproject uit. Gaande van het opstellen van de planning tot het uitwerken en het bijsturen van het project.

--

Niveau: school

Type: project

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

http://www.sfeeropschool.be/actie/sfeer-op-school/peters-en-meters

Speelgoedhuisje (speelgoed ontlenen)

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De school voorziet een huisje/ ruimte waar de leerlingen tijdens de speeltijd speelgoed kunnen ontlenen.

--

Niveau: school

Type: ideeën

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Voorleesontbijt voor ouders

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Activiteit waarbij ouders uitgenodigd worden voor een voorleesontbijt. Als leerkracht lees je op dat moment een verhaal voor, zodat ouders ook inzicht krijgen in de manier van voorlezen. Dit is een ideale manier om ouders te betrekken bij het voorleesgebeuren en om hen eventueel ‘aan te werven’ als leesouder

--

Niveau: school, klas

Type: activiteit

Doelgroep: leerkrachten, leerlingen, ouders

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Een dier op school

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Dieren op school brengen heel wat leven te weeg en geven kinderen de kans om voor het dier te kunnen zorgen. De inspiratiebubbel geeft ideeën over hoe je dit concreet kan aanpakken.

--

Niveau: school, klas

Type: ideeën

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Speel een spel (gezelschapselen aanleren)

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Tijdens een gezelschapsspelennamiddag is het de bedoeling dat de oudere kinderen nieuwe gezelschapsspelen aanleren aan de jongere kinderen.

--

Niveau: school

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2010). Inspiratiebubbels. Leuven: CEGO Publishers

Niet over maar met ons praten

Lager onderwijs

Omschrijving:

Deze brochure richt zich in eerste instantie naar secundaire scholen die een leerlingenraad willen opzetten.  De brochure biedt echter heel wat inspiratie en ideeën om ook in de lagere school een leerlingenraad op te richten. 

--

Niveau: school

Type: ideeën

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Brochure van de Vlaamse scholierenkoepel (Vlaamsescholierenkoepel.be) n.a.v. het participatiedecreet in 2014: Niet over ons maar met ons praten.

Oprechte deelneming. Werkmap leerlingenparticipatie voor de basisschool.

Lager onderwijs

Omschrijving:

De map bestaat uit 2 delen:

  1. De informatiebrochure geeft aan waar leerlingenparticipatie voor staat en ‘waar dat nu eigenlijk goed voor is’. Er wordt stilgestaan bij belangrijke vragen die een leerkracht zich kan stellen en/of tijdens het participatieproces en de verschillende mogelijke stappen die je kan doorlopen in een participatie-initiatie of klas- en schoolniveau.  Tenslotte worden verschillende concrete overlegvormen besproken. 

Methodiekenfiches: concreet uitgewerkte methodieken om met de klas/school aan de slag te gaan.

--

Niveau: klas, school

Type: educatief 

Doelgroep: leerkrachten

--

Referentie:

Van Dijck, J (vzw Doedèskadèn) en Cnudde, H. (Kinderrechten- commissariaat) (2009) Oprechte deelneming. Werkmap leerlingenparticipatie voor alle kinderen van de basisschool. 

Please reload