Emotionele autonomie
Kan ik mezelf zijn? Kan ik zelfstandig keuzes maken?

Vitamines voor de groei

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. Door in deze vitamines te voorzien voeden ouders, leerkrachten en hulpverleners de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

--

Niveau: school

Type: theoretische achtergrond

Doelgroep: leerkrachten, ouders

--

Referentie:

Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor de groei: ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie. Leuven: Acco

Hoofdstuk 11: Het voeden van de groei van kinderen:  de bouwstenen van een behoefteondersteunende opvoeding
p. 497-592

Emotionele autonomie

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Verschillende uitgewerkte activiteiten met als doel het werken aan zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde creëren en een positief zelfbeeld ontwikkelen.

--

Niveau: les

Type: activiteit

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bisquerra Alzina, R. et al. (2010). Kinderen en… de ontwikkeling van emotionele vaardigheden. Activiteitenboek voor werken aan emotionele intelligentie met kinderen van 8 tot 12 jaar. Kwintessens (p. 69-87)

Bodytalk: werken aan een beter zelfbeeld

Vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Werkboek met als doel een positiever zelfbeeld ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Het bestaat uit instructiebladen voor de leerkracht en werkbladen voor de leerlingen. De werkbladen zoomen in op onder meer zelfwaardering, schoonheidsidealen en de kracht van andermans woorden.

--

Niveau: les

Type: werkboek

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bodytalk: werken aan een beter zelfbeeld. Werkboek voor leerkrachten van jongens en meisjes tussen 11 en 14 jaar. (Eetexpert)

http://www.eetexpert.be/eetexpert-project-preventie-op-school

Wie mooi wil zijn, moet slank zijn

Tweede en derde kleuter, lager onderwijs

Omschrijving:

Via deze test kan je er als leerkracht/ ouder achter komen in welke mate een kind zijn eigen lichaam waardeert. Verder in het hoofdstuk ‘wie mooi wil zijn, moet slank zijn’ wordt nog dieper ingegaan op hoe een slecht zelfbeeld ontstaat. Extra materiaal voor bij de test is terug te vinden via www.jekindalsproefkonijn.nl

--

Niveau: individu

Type: test

Doelgroep: leerlingen 

--

Referentie:

Van der Lelij, O. (2016). Je kind als proefkonijn: de 25 leukste psychologische tests voor thuis. Nieuw Amsterdam Uitgevers (p. 161-170)

Please reload