Een (geestelijk)gezondheidsbeleid

Als school kan je naast de aandacht voor losstaande activiteiten of acties ook investeren in de uitwerking van een (geestelijk) gezondheidsbeleid. Hieronder vind je een aantal methodieken van Gezond Leven die kunnen helpen om dit beleid uit te werken. 

Gezondheidsmatrix

Wanneer?

De gezondheidsmatrix gebruik je om de beginsituatie in kaart te brengen en om het beleid concreet te maken wanneer je nieuwe gezondheidsacties uitdenkt. Met eenmalige acties bereik je immers vaak niet veel.

 

Wat?

Zorg voor een mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) en een mix van verschillende niveaus (leerling, klas, school en omgeving buiten de school). 

Schematisch worden de verschillende niveaus en strategieën van de methodiek voorgesteld in een matrixmodel, nl. de gezondheidsmatrix.

Meer informatie kan je hier vinden.

 

Stappenplan

Wanneer?

Het stappenplan gebruik je aan de start en tijdens het proces om stappen vooruit te zetten. 

Wat?

Een gezondheidsbeleid uitwerken is een lang proces waarin je – samen met het schoolteam, de leerlingen en de ouders – stap voor stap evolueert van losse acties rond gezondheid op school naar een samenhangend beleid.

Gezonde School is zo ontworpen dat je kunt instappen in om het even welke fase. 

Meer informatie kan je hier vinden. 

Spinnenweb

Wanneer?

Doorheen het proces is het goed om aandacht te hebben op wat het gezondheidsbeleid van jouw school meer kans op slagen geeft. 

Wat?

Enkele succesfactoren voor een gezondheidsbeleid op school worden schematisch weergegeven. 

Meer informatie kan je hier vinden. 

spinnenwebmodel-gezonde-school.png