Een pluim voor mij 

 

Welk basiselement?

Ken je kind in al zijn facetten en geef complimentjes 

 

Inhoud:

'Een pluim voor mij' is een vriendenboekje om de leerlingen van je klas op een ongedwongen en vooral positieve manier aan te leren om complimenten te geven en te ontvangen dat gebeurt in de vorm van positieve feedback. 

Dit vriendenboekje bouwt mee aan een positieve klassfeer. Het laat elke leerling op een positieve, opbouwende manier stilstaan bij de talenten van zijn vriend(in) aan de hand van leuke denkvragen en een tekenopdracht. Op die manier worden er pestproblemen voorkomen. Daarnaast versterken we het zelfbeeld van de leerlingen en worden ze gestimuleerd om hun eigen talenten te ontwikkelen. 

 

Bestellen?
Elke school krijgt éénmalig een budget van 250 euro om educatieve pakketen aan te kopen per leerjaar. De educatieve pakketten kunnen besteld worden doormiddel van het invullen van de bestelbon en die vervolgens door te sturen naar Charlotte Lanneau, stafmedewerker Logo Leieland.