Communicatie
Hoe communiceer ik?

Kikkerbecool

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

Een bordspel (2-30 spelers) waarbij discussie uitgelokt wordt over 4 vaardigheden: sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

de coole kikker

www.decoolekikker.nl

Het gat in de haag

Kleuter onderwijs

Omschrijving:

Het gat in de haag is een educatief pakket rond sociale vaardigheden bij kleuters waarin de inzichten van meervoudige intelligentie geïntegreerd zijn. Het pakket bestaat per kleuterklas uit 10 verhalen met daaraan gekoppelde activiteiten.

--

Niveau: klas, les

Type: educatief pakket

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

De Sleutel vzw. Het gat in de haag. Die Keure

http://www.hetgatindehaag.be

Babbelspel Junior

Kleuteronderwijs

Omschrijving:

Bij dit spel ( 2-20 spelers) moeten de kinderen een visje vangen en een opdrachtenkaartje nemen dat bij de kleur van het visje hoort. De opdrachten omvatten 4 thema’s: vertellen over jezelf,  spontaan vertellen over een tekening, non-verbale opdrachten en mondelinge expressie.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Baert

Babbelspel

Lager onderwijs

Omschrijving:

Bij dit spel ( 2-6 spelers) nemen de kinderen opdrachtenkaartjes naar gelang hun positie op het spelbord. De opdrachten omvatten 4 thema’s: vertellen over jezelf,  spontaan vertellen over een tekening, non-verbale opdrachten en mondelinge expressie.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Baert

Sociaal-emotionele vaardigheden

Vierde, vijfde en zesde leerjaar

Omschrijving:

In het hoofdstuk ‘sociaal-emotionele vaardigheden’ zijn verschillende activiteiten/ werkbladen terug te vinden die inspelen op sociaal-emotionele vaardigheden. Onder meer assertiviteit, empathie, kunnen luisteren, een probleem kunnen definiëren en onderhandelen komen aan bod.

--

Niveau: klas, les

Type: activiteit, werkbladen

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bisquerra Alzina, R. et al. (2010). Kinderen en… de ontwikkeling van emotionele vaardigheden. Activiteitenboek voor werken aan emotionele intelligentie met kinderen van 8 tot 12 jaar. Kwintessens (p. 88-112)

Actief luisteren in de praktijk

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Uitleg over actief luisteren aan de hand van voorbeelden en richtlijnen over hoe dit in de praktijk toe te passen.

--

Niveau: individu

Type: theoretische achtergrond

Doelgroep: leerkrachten, ouders

--

Referentie:

Gordon, T. (2016). De Gordon methode; luisteren naar kinderen: van contact naar verbinding binnen het gezin. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers (p. 61-83)

Kijklijst

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Via de kijklijsten van Klasse kan nagegaan worden of ouders en leerkracht een gelijkaardige visie hebben over het kind. De bedoeling is dat deze lijst ingevuld wordt voor het oudercontact door leerkracht en ouders. Op het oudercontact worden de 2 lijsten dan samen gelegd en vergeleken.  

--

Niveauindividu

Type: vragenlijst

Doelgroep: leerkrachten, ouders

--

Referentie:

Klasse

Open hartig kids

Lager onderwijs

Omschrijving:

Aan de hand van vragen en opdrachten daagt dit spel de spelers uit om te praten over diverse onderwerpen.

--

Niveau: klas, les

Type: spel

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Moodzz

De evaluatiewaaier

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

De evaluatiewaaier is een zelf te maken instrument waarmee leerlingen onder woorden kunnen brengen wat ze bedoelen of wat hun visie is over iets. De waaier kan gebruikt worden om terug te blikken op bepaalde activiteiten, werkstukken, presentaties…

--

Niveau: klas, les

Type: Evaluatie-instrument

Doelgroep: leerlingen

--

Referentie:

Bakkers, E., Fontaine, M., Heylen, L. & Vanhoutte, T. (2012). Inspiratiebubbels 2. Leuven: CEGO Publishers

Communicatie op school

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

Dit artikel geeft meer informatie over de verschillende soorten van communiceren en hoe je deze communicatie het beste aanpakt. Dit zowel voor communicatie binnen het schoolteam, communicatie tussen leerkracht en leerling als communicatie tussen school en ouders. Zowel schriftelijk, mondeling als tijdens vergaderingen. De tips kan je gebruiken voor persoonlijke onderwerpen, maar ook voor je communicatie binnen een project.

--

Niveau: school

Type: theoretische achtergrond

Doelgroep: schoolteam

--

Referentie:

http://www.klasse.be/archief/communicatie/

Communicatie over je project

Kleuter- en lager onderwijs

Omschrijving:

In dit overzicht vind je tal van ideeën om de kick-off van je project op een ludieke manier in te kleden. Communiceren op school is zeker belangrijk wanneer een grootschalig project wordt uitgewerkt. Ouders voldoende betrekken is essentieel om je project te laten slagen.

Overigens kan je het project ook meer inkleding geven door het gebruiken van themafiguurtjes. Over de uitwerking hiervan kan je ook een infofiche terug vinden.

--

Niveau: school

Type: ideeën

Doelgroep: schoolteam

--

Referentie:

www.sfeeropschool.be

Please reload