Aanbod High Five@school

 

 •  Elke deelnemende school krijgt bij inschrijving:
  - een inspirerende infobrochure voor het realiseren van de acht basiselemente
  - een pedagogische studiedag (mits 1/3de eigen inbreng)
  - High Five klasafspraken affiches
  - High Five sticker
   
   

 • Elke deelnemende school krijgt bij het doorlopen van het project:
  een eenmalig budget van 250 euro voor de aankoop van educatieve materialen

 

 • Bij afloop van een schooljaar:
  Een school die op het einde van het schooljaar kan bewijzen dat ze aan alle acht basiselementen heeft voldaan, ontvangt het officiële High Five@school-logo op haar school.

 

 • Na 1 schooljaar:
  Kan je als school bewijzen dat je je jaarlijks inzet voor het project en oog hebt voor evaluatie en bijsturing? Dan Kan jou school rekenen op een jaarlijkse attentie om het project verder te realiseren